Výstavy

Výběr ze samostatných výstav:


2017 Velké RRR, Galerie Vltavín Praha
2017 Elektrický chodec, obrazy a kresby 2001-2016, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
2016 Barvy noci, Galerie Caesar Olomouc
2016 Světlo noci, Galerie Morzin Vrchlabí
2014 Amsterdam blues, Galerie U Bílého jednorožce Klatovy
2013 Na ostrém bodu, Topičův salon Praha
2012 Ostrá metoda, Galerie Vltavín Praha
2012 Úsměv bohyně, Galerie Aspekt Brno
2011 Richard Konvička, obrazy a kresby, Galerie umění Karlovy Vary
2010 Richard Konvička, obrazy a kresby, Wortnerův dům AJG v Hluboké nad Vltavou, České Budějovice
Maso a kost – dvě podoby figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (spolu
s J. Hendrychem)
2008 Benátský chodec, obrazy a kresby, Galerie Magna, Ostrava
2006 Richard Konvička, malba a kresba, Výstavní síň Masné krámy v Plzni
2005 Do noci, kresby, obrazy, Galerie České pojišťovny, Praha
Richard Konvička, malba a kresba, Dům umění ve Zlíně
2003 Kresba, Galerie Gambit, Praha
2002 Kresby, KD Střelnice, Galerie na půdě, Vrchlabí
Nové obrazy a kresby, Prácheňské muzeum v Písku
2001 Cesta naostro, kresby a obrazy, České muzeum výtvarných umění v Praze
Na cestě, kresby, obrazy, Východočeská galerie
v Pardubicích, Dům u Jonáše
Cesta naostro, kresby a obrazy, Galerie výtvarného umění v Chebu
2000 Žiletková poetika Richarda Konvičky, Galerie Ve Sklepě, Plzeň
Kresby, obrazy, Galerie Magna, Ostrava
1999 Pastely, ODC Gallery, San Francisko, USA
1998 Kresby, obrazy, Galerie Gema, Praha
Obrazy, Výstavní síň Synagoga, Hranice na Moravě
1996 Obrazy, kresby, Wortnerův dům, AJG v Hluboké nad Vltavou, České Budějovice
Obrazy, kresby, Dům umění, České Budějovice
1994 Obrazy, Kresby, Galerie Václava Špály, Praha
1993 Obrazy, Dijkstra Gallery, Waalwijk, Nizozemí
1992 Kresby, grafika, Galerie Gema, Praha
Obrazy, Galerie Goethe Trifft Nina, Výmar, Německo (společně s I. Komárkem a V. Vejražkou)
Kresby, obrazy, Galerie Via Art, Praha
Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové
1991 Nové kresby, Knihkupectví Čs. spisovatele, Praha Kresby, Canessa Gallery, San Francisko, USA (společně s J. Kalouskem)
1989 Kresby, obrazy, Galerie mladých (U Řečických), Praha (společně s J. Kalouskem)
1987 Kresby, plastika, Galerie mladých, Brno
1985 Kresby, Malá scéna DK ROH, České Budějovice, pořadatel AJG Hluboká nad Vltavou


Výběr ze skupinových výstav:


2014 Stavy mysly - Za obrazem, nová stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje Kutná Hora
2013 V umění volnost, Umělecká beseda k 150.výročí založení UB, Clam-Gallasův palác Praha
2010 Pocta Bohuslavu Reynkovi, Umělecká beseda, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
2009 Aperto!, Galerie Dolmen Opatovická, Praha
Věčná pomíjivost (Umělecká beseda), Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
2007 Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
Umělecká beseda – Vědomí o člověku, sochy, kresby, Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Výstavní síň Mánes Praha
Exotismy, České muzeum výtvarných umění v Praze
Umělecké sbírky KGVU ve Zlíně 2001-2007, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění ve Zlíně
České umění XX. století/1970-2007, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
2005 IV. Nový zlínský salón, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění ve Zlíně
2004 Kresba, kresba… Západočeská galerie v Plzni
2003 Umělecká beseda 1863-2003, GHMP, Městská knihovna, Praha
2002 Česká grafika, Výstavní síň Mánes, Praha
Současný akvarel, Galerie Navrátil, Praha
Typický obraz, Výstavní síň Mánes, Praha
2000 Současná minulost, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Dva konce století (1900 a 2000), Dům u Černé matky boží, České muzeum výtvarného umění v Praze
1998 Jiří Kolář a česká koláž, Palazzo Barberini, Řím, Itálie
Umělecká Beseda 98, Výstavní síň Mánes, Praha
1997 Česká koláž, Národní galerie, Palác Kinských, Praha
Umělecká Beseda 97, Výstavní síň Mánes, Praha
1996 Umělecká Beseda 96, Výstavní síň Mánes, Praha
1995 Umělecká Beseda 95, Výstavní síň Mánes, Praha
1993 Česká kresba (5 autorů), Galerie Luciano Colantonio, Brescia, Itálie
IV. evropské letní sympozium, Výmar, Německo
1992 EXPO 92, Československý pavilon, Sevilla, Španělsko Přírůstky českého umění 20. století, Národní galerie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Česká a Slovenská kresba 1989-92, Povážská galerie umění, Žilina, Galerie hlavního města Bratislavy, Obecní dům, Praha
1991 České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
1990 Z nových zisků Národní galerie, Městská knihovna, Praha
Kresba 20. století - II. díl, Národní galerie, Palác Kinských, Praha
1989 Malba a plastika mladých, Holešovická tržnice, Praha
1988 Výstava patnácti, Galerie hlavního města Prahy, Praha
České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
IV. Mezinárodní trienále kresby, Norimberk, Německo
1987 Setkání třiceti, Lidový dům, Praha, Vysočany
1986 České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou


Copyright © 2010 Richard Konvička. Všechna práva vyhrazena.Novinky:

"Barvy noci" - výstava nových obrazů a kreseb Richarda Konvičky v galerii Caesar v Olomouci proběhne
6. 9. - 29. 9. 2016. Výstavu uvede Terezie Zemánková. Katalog k výstavě naleznete zde.

"Světlo noci" - výstava nových obrazů Richarda Konvičky
v galerii Morzin ve Vrchlabí ve dnech
8.4. - 6. 5. 2016.

Obraz Červený anděl můžete vidět v nové stálé expozici
Galerie umění
Karlovy Vary
.

AMSTERDAM BLUES
Obrazy a kresby Richarda Konvičky byly vystaveny v Galerii
U Bílého jednorožce

v Klatovech.

Richard Konvička
v nové stálé expozici GASK-Galerii Středočeského kraje
v Kutné Hoře.

Výstava v galerii Topičův salon v Praze se uskutečnila ve dnech
20.8.- 20.9.2013

V galerii
jsou umístěny nové obrazy z roku 2012.

Shlédněte portrét
Richarda Konvičky
v pořadu Artmix
,
uvedený Českou televizí, 13.9.2012.